S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Sullen

Hydraw

Spiral

 

 

TOVAR V AKCII

CENA 3,00 EUR
SKLADOM
CENA 3,00 EUR
SKLADOM
CENA 1,00 EUR
SKLADOM

NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je internetový obchod www.rebels-shop.sk.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

 • Ing. Miroslav Liška
 • J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin
 • telefón: 0907 537 155
 • e-mail: info@rebels-shop.sk
 • Živnostenský list vydaný dňa 27. 12. 2007 pod č.: OŽP-Z/2007/07676-2/CR1 a č. živn. registra  550-19320
 • IČO 43913989, DIČ 1021869893
 • Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130, faxl. č.: 041/ 7632 139 , e-mail: za@soi.sk


OBCHODNÉ PODMIENKY:

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou berie na vedomie spracovanie ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.
 2. Predávajúci pri ponuke tovaru vychádza z údajov výrobcu, preto rozmery, farebnosť alebo detaily ponúkaného tovaru sú nezáväznými a nemusia sa na 100% zhodovať s vyobrazenými predlohami.
 3. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v perfektnom stave a v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.
 5. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo e-mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.
 6. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 7. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.
 8. Tovar v rámci SR zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty, Zásielkovne a kuriérskou spoločnosťou GLS. Doba zasielania tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2 - 3 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci si môže zvoliť dobierku I. triedou (4,40 €), dobierku II. triedou (4,10 €), zásielkovňu (3,60 €), kuriér GLS (4,50 €), platbu vopred na náš bankový účet (pošta 2,70 €, zásielkovňa od 2,60 €, kuriér 3,50 €) prípadne osobný odber v kamennej predajni na Národnej 9 v Žiline kde sa poštovné neplatí. Poštovné a balné do ČR stojí 5,00 €, pri platbe vopred na náš bankový účet môže kupujúci využiť zásielkovňu, kde je cena za dopravu 3,60 €. Pri tovare s vyššou hmotnosťou (napr. mikiny), prípadne pri objednaní viac ks oblečenia, bude predávajúci o výške poštovného vopred informovať kupujúceho - bude závisieť od váhy balíka. O tovare, ktorý nie je skladom, bude predávajúci včas informovať kupujúceho a ten bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť.
 9. Faktúru - doklad o kúpe tovaru, posiela predávajúci v elektronickej forme na e-mail kupujúceho po odoslaní zásielky. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami pri odosielaní objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje súhlas so zasielaním elektronickej faktúry.
 1. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.
 2. V prípade neprevzatia zásielky a opätovného objednania tovaru z www.rebels-shop.sk, bude kupujúcemu zaúčtovaný poplatok na pokrytie nákladov z vrátenia predchádzajúcej zásielky (výška závisí od toho, akou prepravnou spoločnosťou bola predošlá objednávka odoslaná, ceny dobierok sú v bode 8). O tejto pokute predávajúci kupujúceho vopred upozorní.
 3. V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 Zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 kalendárnych dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu.
 4. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2018 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k spokojnosti zákazníka a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po objavení vady prestať používať. Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná. K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu Miroslav Liška, J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.


REKLAMAČNÝ PORIADOK:

 1. Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.rebels-shop.sk.
 2. Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné čo najskôr informovať predávajúceho.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.
 6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 7. Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru, je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.
 9. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.
 10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.
 11. Podľa § 622 a 623 OZ platí, že:
  1. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada má kupujúci právo na  bezplatné a včasné odstránenie vady. Ak sa vada týka len časti výrobku má právo na výmenu tejto časti, ak tak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  2. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne využívať, má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  3. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá bráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  4. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá nebráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 12. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.
 13. Nároky na plnenie sú vylúčené zo zodpovednosti za vady ak:

- je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom,

- je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu,

- bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca,

- tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený,

- tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť),

- uplynula záručná doba tovaru,

- ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

 1. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, budú kupujúcemu na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Milí zákazníci, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, pošlite prosím svoju žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: info@rebels-shop.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Kupujúci berie tento reklamačný poriadok na vedomie.

AKO NAKUPOVAŤ

 

Milá zákazníčka, milý zákazník,

vítame Vás v našom internetovom obchode a ďakujeme Vám, že ste si vybrali pre svoj nákup práve náš e-shop. Nakupovanie nie je zložité a zvládne ho naozaj každý.

POSTUP PRI NÁKUPE TOVARU – OKREM PIERCINGOV:

 • Vyberiete si kategóriu výrobkov z menu, umiestneného na ľavej strane, kliknete na ňu a buď sa vám otvorí samotný tovar alebo ďalšie podkategórie.
 • Ak si nie ste istý tým, ktorú kategóriu máte zvoliť, môžete použiť prehľadávač tovaru umiestnený vľavo hore nad nápisom E-SHOP, do ktorého napíšete názov hľadaného výrobku.
 • Keď nájdete požadovaný tovar, stačí naň kliknúť a otvorí sa vám detail a popis tovaru.
 • Ak si chcete tovar objednať, vyberiete si vami požadované parametre (veľkosť, farbu, množstvo, ...) a  stlačením tlačidla „KÚPIŤ" vložíte tovar do virtuálneho nákupného košíka.
 • V nákupnom košíku môžete dodatočne odoberať alebo pridávať počet objednaných produktov. Po zadaní požadovaného množstva je potrebne stlačiť tlačidlo na prepočítanie – dve šípky v kruhu, ktoré sú umiestnené vpravo dole. Rovnako postupujete aj pri vymazávaní tovaru z košíka.
 • Ak ste ukončili úpravy v nákupnom košíku, vyberte si spôsob dopravy (dobierka prvou alebo druhou triedou, zásielkovňa, prípadne osobný odber v predajni), spôsob platby (platba v hotovosti, platba prevodom na náš účet, platba v hotovosti v predajni prípadne na odbernom mieste zásielkovne) a kliknite na tlačidlo „OBJEDNAŤ".
 • Vyplňte dodaciu adresu a kliknite na tlačidlo „POKRAČOVAŤ".  Na obrazovke sa Vám zobrazí súhrn objednávky. Ak chcete v objednávke ešte vykonať úpravy, kliknite na tlačidlo „Späť na košík". Ak chcete objednávku dokončiť, potvrďte oboznámenie sa s obchodnými podmienkami a stlačte tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Ak všetko prebehlo správne, zobrazí sa nápis „OBJEDNÁVKA DOKONČENÁ“.
 • Na uvedený e-mail by vám malo byť zaslané potvrdenie o uskutočnení objednávky. Ak vám neprišlo, kontaktujte nás prosím na info@rebels-shop.sk.


POSTUP PRI NÁKUPE PIERCINGOV:


1. Zvoliť si správny typ piercingu

 • BANÁN – je určený na piercing do bruška. Tyčka má hrúbku 1,6 mm a štandardný priemer guliek je 5 a 8 mm. Môžete si vybrať  z rôznych materiálov a štýlov (titánové, oceľové, s farebnými kamienkami alebo farebnými plastovými guľkami).

 • ČINKA – je určená do jazyka. Štandardná hrúbka tyčky je 1,6 mm a guľky môžu mať priemer 4, 5 alebo 6 mm. Môžete si vybrať činky celé z titánu alebo chirurgickej ocele alebo kombináciu kovu a farebného plastu. Dĺžka tyčky udáva dĺžku bez závitov!

 • INDUSTRIAL– je určený na piercing do ucha (naprieč ušným lalôčikom). Môžete si vybrať industrial s rovnou alebo rôzne ohnutou tyčkou, industrial s farebnými alebo kovovými guľkami prípadne hrotmi. Dĺžka tyčky udáva dĺžku bez závitov!

 • KRÚŽOK – krúžky sú určené na piercing do pery, ale môžu sa použiť aj na iné miesta. Ponúkame rôzne hrúbky a priemery, preto je dôležité vybrať si ten správny. Priemer krúžkov udáva vnútorný priemer!

 • LABRETA – je určená do pery a brady, ale môže sa použiť aj na iné miesta. Ponúkame dve hrúbky – 1,2 a 1,6 mm, na ktoré môžu ísť guľky alebo hroty rôznych rozmerov a materiálov. Dĺžka tyčky udáva dĺžku bez závitu!

 • MICRODERMAL - je podkožný implantánt, skladá sa z kotvy a násady. Na jeho umiestnenie sú potrebné špeciálne nástroje, ktoré môžete nájsť v kategórii "Nástroje na piercing".
 • NÁHRADNÉ DIELY – ponúkame guľky, hroty, tyčky a iné časti piercingov rôznych rozmerov, štýlov a materiálov. Pri výbere náhradných dielov dávajte pozor na hrúbku závitu (ak ide o guľku alebo hrot) prípadne na hrúbku tyčky (1,2 alebo 1,6 mm)!

 • NOSOVKA – je určená na piercing do nosa. Ponúkame dve hrúbky – 0,8 a 1,0 mm. V ponuke máme nosovky so zahnutým koncom, krúžky do nosa, rovné nosovky, septumy - šperky do prepichnutej nosovej prepážky a aj falošné nosovky - na tie netreba mať prepichnutý nos.

 • OBOČOVKA je určená do obočia. V ponuke máme dve hrúbky tyčky – 1,2 a 1,6 mm, na ktoré si môžete pripevniť guľky alebo hroty rôznych rozmerov a materiálov.
 • PIERCING DO BRADAVKY - v ponuke máme rôzne tvarované a ozdobené piercingy do bradavky. Hrúbka tyčky je pri väčšine 1,6 mm, dĺžka tyčky udáva dĺžku bez závitov!
 • PODKOVA – je určená na piercing do pery a brady, ale môže sa použiť aj na iné miesta. Ponúkame hrúbky 1,2 a 1,6 mm, na ktoré môžu ísť guľky alebo hroty rôznych rozmerov a materiálov. Okrem toho nájdete v kategórii PODKOVY/CHIRURGICKÁ OCEĽ aj podkovy väčšej hrúbky (2,4 - 6 mm), ktoré sa môžu použiť ako ozdoba do už roztiahnutej ušnej dierky. Priemer podkovy udáva vnútorný priemer!

 • ŠPIRÁLA – je určená na piercing do pery, ale môže sa použiť aj na iné miesta. V ponuke nájdete dve hrúbky – 1,2 a 1,6 mm, na ktoré môžete pripevniť guľky a hroty rôznych rozmerov a materiálov. Priemer špirály udáva vnútorný priemer!
 • TRAGUS - je piercing určený do ušnej chrupavky. Môže sa použiť aj ako klasická náušnica. V ponuke máme rôzne veľkosti a typy tragusov. Hrúbka tyčky je pri väčšnie 1,6 mm, dĺžka tyčky udáva dĺžku bez závitov!

 • EXPANDERY – slúžia na zväčšenie dierky v uchu. Môžete si vybrať slimáčiky alebo „rohy“ z rôznych materiálov, veľkostí a farieb. Veľkosť určuje priemer najhrubšej časti expanderu!

 • PLUGY – používajú sa ako ozdoba do ucha do už roztiahnutej dierky. Môžete si vybrať z rôznych materiálov, veľkostí a vzorov. Veľkosť udáva vnútorný priemer plugu!

 • TUNELY – používajú sa ako ozdoba do ucha do už roztiahnutej dierky. Môžete si vybrať z rôznych materiálov, veľkostí a vzorov. Veľkosť udáva vnútorný priemer tunelu!

 • FALOŠNÝ PIERCING – v tejto kategórii nájdete falošné slimáčiky a plugy z rôznych materiálov, vzorov a farieb. Vytvárajú dojem roztiahnutého ucha, ale sú to náušnice.

 

2. Zvoliť si materiál

 • Titán
  Titán je vhodný pre počiatočné aj pre už zahojené piercingy. Je dvakrát silnejší ako chirurgická oceľ a o polovicu ľahší.
 • Chirurgická oceľ
  Chirurgická oceľ typu 316L je najviac používaným materiálom pre výrobu piercingov.  Je zdravotne nezávadná, nehrdzavie, neohýba a neláme sa.
 • Farebná chirurgická oceľ
  Farebná oceľ vzniká špeciálnou  úpravou chirurgickej oceľe 316L – „vrstva PVD“ je nanesená na chirurgickú oceľ. Táto vrstva je extrémne odolná voči poškriabaniu.
 • Plast
  Plastový piercing sa nedá sterilizovať a môže prasknúť ak sa namočí do alkoholu alebo iných dezinfekčných látok. Existujú dva druhy: tie, ktoré svietia v tme a tie, ktoré svietia iba pod UV lampami. Plast nie je vhodný materiál pre počiatočný piercing.
 • Bioplast
  Bioplast sa dá sterilizovať, nespôsobuje žiadne alergické reakcie a ak sa použije pri počiatočnom piercingu, opuchy a infekcie sú menšie a proces hojenia sa urýchli. Bioplast sa môže kombinovať  s chirurgickou oceľou, titánom, striebrom alebo zlatom.  Je najvhodnejším materiálom pre počiatočný piercing.

 

3. Vybrať správnu veľkosť a farbu

Pri piercingoch si musíte zvoliť:

 • hrúbku tyčky (1,2 alebo 1,6 mm),
 • dĺžku tyčky (pri počiatočných piercingoch zvoľte dlhšie piercingy kvôli opuchom, pri zahojených stačí kratšia tyčka),
 • veľkosť násady (priemer guľky prípadne rozmery hrotu).

Expandery ponúkame vo veľkostiach 3 až 24 mm. Pokiaľ iba začínate, vyberte si 3 alebo 4 mm expander a postupne zväčšujte, až kým nedosiahnete želaný priemer. Tunelyplugy ponúkame vo veľkostiach od 2 do 51 mm. Zvoľte takú veľkosť, na akú ste si roztiahli dierku. Veľkosť tunelov a plugov udáva VNÚTORNÝ PRIEMER!!!

 

4. Vložiť tovar do košíka

Po zvolení požadovanej veľkosti, farby a množstva kliknite na ikonu „Pridať do košíka“. Ak ste skončili s nákupom, môžete ísť do pokladne a odoslať objednávku. Ak nie, pokračujte ďalej v nákupe.

 

5. Vyplniť registračný a objednávkový formulár

Zadajte prosím základné informácie do registračného formuláru (meno, adresa, kontakt, užívateľské meno a heslo) a zvoľte doručovaciu adresu, spôsob dopravy (dobierka prvou alebo druhou triedou, zásielkovňa, prípadne osobný odber v predajni) a spôsob platby (platba v hotovosti, platba prevodom na náš účet, platba v hotovosti v predajni prípadne na odbernom mieste zásielkovne).

 

6. Odoslať objednávku

Skontrolujte prosím všetky zadané údaje aj objednaný tovar a ak je všetko správne, potvrďte oboznámenie sa s obchodnými podmienkami a odošlite objednávku.

 

Čo sa bude diať ďalej?

Po prijatí vašej objednávky skontrolujeme, či máme objednaný tovar na sklade. Ak áno, pripravíme a do 2 pracovných dní odošleme vašu zásielku. Ak nie, budeme vás informovať o dostupnosti tovaru.

OGFiY2Y